anemia u psa

Anemia u psa

Anemia u psa

Specjaliści wskazują, że anemia nie jest chorobą, bowiem jest ona objawem, który może w szczególności towarzyszyć innym jednostkom chorobowym. Zatem jest to najczęściej spotykane zaburzenie ,,czerwonych krwinek” objawiające się jednocześnie zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek, czyli erytrocytów i hemoglobiny oraz hematokrytu, a więc stosunku elementów morfotycznych krwi do swoistej objętości całek krwi . Zdarza się również, że właściciel zauważa niepokojące zmiany u podopiecznego, takie jak: letarg i nietolerancja wysiłkowa, jak i również blade błony śluzowe i przyspieszony oddech.

Często jednak owa anemia wykrywana jest w czasie rutynowych badań. Zalicza się do nich kolejno: krew, dodatkowych (USG, powiększony obrys wątroby oraz śledziony) oraz klinicznego. W przypadku podejrzenia wystąpienia przedstawianej anemii należy napewno niezwłocznie wykonać ,,badanie krwi”. Co za tym idzie warto wykonać pomiar liczby określonych retikulocytów, a więc młodocianych postaci czerwonych krwinek, co skutkuje określeniem czy jest to jednak anemia  regeneratywna  czy również nieregneratywna. Podstawowa klasyfikacja anemii opiera się na również podziale za względu na poszczególne możliwości odbudowy straconych erytrocytów.

Ukazuje się również, gdy dochodzi do owej utraty krwi w wyniku owego krwotoku bądź również wewnętrznego czy zewnętrznego, a więc szpik jest stymulowany do produkcji nowych, a jednocześnie młodocianych form, z których jednocześnie powstaną dojrzałe erytrocyty mające również uzupełnić powstałe straty. Do aspektu ,,hemolizy”, a więc rozpadu erytrocytów dochodzi również na tle procesów autoagresywnych, na przykład niedokrwistość immunohemolityczną; w wyniku wad wrodzonych; pasożytów wewnętrznych krwi, pasożytów przewodu pokarmowego; jak i również toksycznego wpływu niektórych leków bądź toksyn.

Przyczyn wystąpienia przedstawianej anemii jest dużo. W przypadku stwierdzenia tejże anemii u zwierzęcia warto dość szczegółowo przeanalizować co mogło więc wywołać taki stan oraz wdrożyć leczenie. Co za tym idzie dodatkowe badania jakie trzeba jednocześnie wykonać w przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia anemii to dane badanie kału w celu wykluczenia licznych pasożytów.

Poprzedni Post:
Następny Post: